HOE

De kern in de mijn aanpak vormt de inzet van de medewerkers zelf.  Zij hebben een sleutelrol in de veranderopgave en zijn daarmee de succesfactor.

Ik ga graag en met overtuiging in gesprek met cliënten, professionals, belangenhouders, stakeholders, wetenschappers, bestuurders. Verder ben ik herkenbaar en aanspreekbaar op resultaatgerichtheid, financiële resultaten maar ook op kengetallen als tevredenheid van cliënten en  medewerkers.

Ik ondersteun, regisseer, jaag aan, vraag door, houd een spiegel voor en bewaak het proces. Ik werk graag met volgens de ‘Golden Circle methode‘ (Simon Sinek). Een beproefd model om zowel drijfveren van organisaties en mensen (waarom) én het probleem (wat) én de aanpak (hoe) samen te brengen. Een goede analyse is de basis van mijn werk.

Icoontje

Daarna volgt een plan/advies en de veranderaanpak en het veranderproces een plan op hoofdlijnen met gedefinieerde resultaten vanuit het klantperspectief. Het eindresultaat? Dat medewerkers en organisaties samen verder kunnen!

 

5 Focuspunten

1. Leiderschap

Leiderschap op inhoud. De bedoeling legitimeert het bestaansrecht van de organisatie.

2. Gesprekspartner

Inspiratiebronnen zijn de gesprekken – burgers, cliënten, professionals, wetenschappers, bestuurders, collega’s -bevlogen op menselijke maatschappelijke thema’s.

3. Mensen in hun kracht

Ruimte voor talenten en kwaliteiten. Iedereen doet ertoe.

4. Sturing

Verantwoordelijkheden nemen en delegeren – op de juiste plek – en met resultaatafspraken. Flexibele en slanke organisatie, meebewegen met de dynamiek van markt en maatschappij.

5. Governance

Ruimte voor gezond verstand en ondernemerschap ten dienste van de maatschappelijke opgave binnen de kaders van extern toezicht. Deelnemingen passen bij de maatschappelijke doelstellingen en missie.