Netwerkbureau?

Samenwerking is onze overtuiging

Verticaal – met cliënten en netwerk, in buurt en sociale systemen, informele en formele organisatie op buurtniveau ( verenigingen, kerken) en medewerkers ( alle mensen die meedoen in de organisatie). Horizontaal – zorgorganisaties, welzijn, wonen, overheden, kennisinstituten, ondernemers en stakeholders.

Collega’s werken zelfstandig en hebben eigen verantwoordelijkheid  – we gebruiken elkaars talenten, expertise, tijd en netwerken.

 

De transitie in maatschappij is ons werkterrein

Anders denken, redeneren en organiseren. Samen werken met bestuur, management, professionals en cliënten en hun netwerk. Het vertalen van de ambities in realiseerbare plannen en het begeleiden van de ontwikkeling van mensen en organisatie zowel cultuur, structuur als businesscase, is de kern van de opdrachten.