WAT

Een organisatie is in een bepaalde situatie gekomen. Er zijn vaak goede dingen tot stand gebracht. Maar dan moet het toch anders. Waarom? Wat precies? En hoe dan? Dat is meestal het moment waarop organisaties behoefte hebben aan deskundige begeleiding.

De VVT sector is uitdagend door de complexiteit. Goed zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om ruimte voor gezond verstand en ondernemerschap ten dienste van de maatschappelijke opgave. Dit betekent ook meebewegen met de dynamiek van markt en maatschappij. Een flexibele en slanke organisatie door betrokken medewerkers. Als we proactief zijn in de veranderingen van VVT organisaties kunnen we ook in de toekomst de zorg bieden en de verantwoordelijkheden als werkgever blijven aangaan.

Zeeland

Ik ben een kei is het versterken van organisaties, ze krachtiger maken van binnenuit. Om samen het doel te bereiken: een gezonde organisatie; effectief leiderschap; continue cliëntgerichtheid; betere ketensamenwerking, sterke innovatiekracht. Een gezond bedrijf, waar mensen met plezier werken aan stevige resultaten.