Bestuurscentrum Land van Horne

Over dit project

Na een lange periode van hele mooie advies- en coaching opdrachten ambieerde ik – zomer 2016- een eindverantwoordelijke functie. Een persoonlijke transitie van ondersteuning van bestuur en management naar het zelf vervullen van een eindverantwoordelijke functie!

Vanaf oktober 2016 vervulde ik een directiefunctie bij Land van Horne met een veranderopdracht. Het is een mooi jaar geweest bij Land van Horne in Weert en we rondden de samenwerking met wederzijdse tevredenheid over de resultaten af in oktober jl..

Met de mensen van Land van Horne is de situatie najaar 2016 ( financiële en personele problemen en onzekerheid over thuiszorg als onderdeel van productportfolio van LVH) omgekeerd naar positieve resultaten en een gezonde toekomst ( financieel en kwalitatief gezond, meer-jaren-strategieplan thuiszorg LVH, strategisch personeelsbeleid en nieuwe directiestructuur zorg- en dienstverlening).