Welzijn – preventie!

Over dit project

Een gemeente met lef! Pakt de preventie in het brede sociaal domein aan. Niet gefragmenteerd naar doelgroepen maar naar wijken – daar waar mensen wonen en leven en werken. Een impuls voor burgerinitiatieven – eenvoudig en zoals je dat doet voor je buren. Wat zijn de effecten van preventie op kwaliteit van leven ( outcome) en de impact op de vraag naar hulp en zorg ( verdieneffecten). Het ontwikkelmodel past bij participatie: met burgers, partners (professionele en vrijwilligersorganisaties) en stakeholders.