Netwerkparticipatie = waardevolle relatie aanhouden als je naar verpleeghuis verhuist

Over dit project

Accolade zorg verkent de mogelijkheden om de werkwijze aan te passen aan enerzijds de nieuwe rol van cliënt en netwerk, anderzijds de maatschappelijke opgave van de kerken, buurtverenigingen, sportverenigingen voor kwetsbare mensen. Resultaat is brede ontwikkeling van mensen en organisatie en een businesscase gebaseerd op de actieve betrokkenheid van cliënt, netwerk en kerken en verenigingen.